4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (2019)

Bir Avrupa Birliği projesi kapsamında ortaya çıkan “Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (International Sustainable Buildings Symposium-ISBS)”nun ilki 2010 yılında Ankara’da (www.isbs.gazi.edu.tr), ikincisi 2015 yılında yine Ankara’da (www.isbs2015.gazi.edu.tr) ve üçüncüsü 2017 yılında Dubai’de (www.isbs2017.gazi.edu.tr) Emirates Ulusal Petrol Şirketi (ENOC) ve Al Maktoum Vakfı sponsorluğunda organize edilmiştir.

Sempozyumun dördüncüsü 18-20 Temmuz 2019’da Dallas-Teksas / Amerika Birleşik Devletleri’nde Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi, Amerika Mimarlık Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

“Sürdürülebilirlik”, son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan
bir kavramdır. Ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir.

Çevre; doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda, çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların bir arada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.

Sürdürülebilir Yapı Tasarımı

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefi, kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmaktır.

Sürdürülebilir yapı; ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik; kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik; kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise; insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler.

Söz konusu kurguların irdeleneceği sempozyumda, yurtiçi ve yurtdışından katılacak bilim adamları, uzmanlar ile uygulamacı ve denetim mekanizmalarında görev alan kurum-kuruluşların bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef çerçevesinde, “sürdürülebilir yapı tasarımı”, “sürdürülebilir yapı malzemeleri”, “sürdürülebilir kentsel tasarım”, “mühendislik biliminde sürdürülebilirlik” ve “çevre politikaları ve uygulamaları” alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konacağı ve çözümler üretileceği, Amerika’da, Türkiye’de ve diğer ülkelerde sürdürülebilir yapılar konusundaki gelişmelerin değerlendirileceği ve bilgi alışverişinde bulunulacağı bir tartışma platformu oluşturulacaktır.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Houston Başkonsolosu, Amerika Mimarlar Enstitüsü (AIA) Başkanı ve ABD Yeşil Binalar Derneği (USGBC) Başkanının açılış konuşmalarını yapacakları sempozyumda; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Altındağ Belediyesi, Kayseri Talas Belediyesi, Türkiye Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Türkiye Tesis Yönetimi Derneği (TRFMA), Altensis İnşaat Enerji Danışmanlık, Erke Sürdürülebilir Bina Tasarım Danışmanlık, REC Bölgesel Çevre Merkezi, ABD Ordusu Mühendislik Çevre ARGE Merkezi, Avrupa Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (EIRD), Uluslararası EPD Sistemi gibi kurumlardan uzmanlar ve önemli bilim adamları davetli konuşmacı olarak sempozyuma katılacaktır.

Üniversiteler Ve Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu Destekliyor

Ayrıca Texas Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce Üniversitesi, Petronas Teknoloji Üniversitesi, Sydney Teknoloji Üniversitesi, Illinois Teknoloji Enstitüsü, Jindal Küresel İşletme Okulu, Tarbiat Modares Üniversitesi, Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu, Putra Üniversitesi, Pisa Üniversitesi, San Antonio Teksas Üniversitesi, Ibn Zohr Üniversitesi, Johannesburg Üniversitesi, Dublin Teknoloji Enstitüsü, Granada Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gedik Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları ile özel sektör ve çeşitli sivil toplum örgütleri de sempozyuma destek olmaktadır.

“4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2019)”, Amerika Mimarlar Enstitüsü Dallas Şubesinin (American Institute of Architects-AIA Dallas) her yıl düzenli olarak organize ettiği “North Texas Sustainable Showcase (NTSS 2019)” etkinliği ile bir arada gerçekleştirilecektir.

Bu bağlamda sempozyum, dünya genelinde çevre teknolojileri ve yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar, şirketler, belediyeler ve diğer resmi ve özel kurum yetkililerini bir araya getirecektir. Bu sempozyum ile sektörde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası tüm firmalara kendi ürün ve hizmetlerini tanıtma, yerli-yabancı uzmanlar ve resmi kurum yetkilileriyle bir araya gelme, iş birlikleri oluşturma fırsatı da sunulmuş olacaktır.

Ayrıntılı bilgiye sempozyumun resmi web sitesi olan www.isbs2019.gazi.edu.tr adresinden ulaşabilmektedir.

Sempozyumun Sponsorları

“4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (International Sustainable Buildings Symposium-ISBS)”un medya sponsoru Branding Türkiye olurken, sempozyumu destekleyen kurum ve markaların tamamı ise şöyle;

Sempozyumun Konuları

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TASARIMI

 • Sürdürülebilir Bina Tasarım Teknolojileri/Yaklaşımları
 • Sürdürülebilir Bina Yönetimi
 • Enerji Verimli Bina Tasarımı
 • Yeşil Bina Sertifika Sistemleri
 • Bina Performans Simülasyonu / Değerlendirmesi
 • Bina Bilgi Sistemleri
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi
 • Çevresel Ürün Bildirimleri
 • İklim Beyannameleri

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI MALZEMELERİ

 • Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri Teknolojileri / Yaklaşımları
 • Yerel / Doğal Yapı Malzemeleri
 • Geri Dönüşümlü / Yeniden Kullanılabilir Yapı Malzemeleri
 • Yeşil / Ekolojik Yapı Malzemeleri
 • Yapı Malzemelerinin Dayanıklılığı
 • Puzolanlar ve Atık Malzemeler
 • Nanoteknolojik Yapı Malzemeleri
 • Çimento Esaslı Malzemeler / Kompozit Malzemeler / Yalıtım Malzemeleri
 • Betonlar / Harçlar / Sıvalar / Bağlayıcılar Ahşap / Çelik / PVC / Polyester Malzemeler

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL TASARIM

 • Kentleşme ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm
 • Sürdürülebilir Kentsel / Kırsal Planlama
 • Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
 • Sürdürülebilir Tesis Yönetimi
 • Akıllı / Eko Şehirler
 • Sürdürülebilir Peyzaj Planlama
 • Kentsel Alanların Korunması ve Rehabilitasyonu
 • Tarihi Mekan ve Binaların Korunması ve Rehabilitasyonu
 • Tarihi Çevrenin Yönetimi

4. MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • İnşaat Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
 • Malzeme Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
 • Çevre Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
 • Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
 • Makine Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
 • Endüstri Ürünleri Tasarımında Sürdürülebilirlik

5. ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

 • Çevre ve İnsan Sağlığı
 • Çevre Kirliliği Kontrolü ve Denetimi
 • Mikro İklim Kontrolü ve Denetimi
 • Çevre Bilimleri ve Teknolojileri
 • Çevre Bilgi Sistemleri
 • Çevre Ekonomisi
 • Çevre Eğitimi
 • Çevre Yönetimi
 • Çevre Hukuku
 • Uluslararası İlişkilerde Çevresel Boyut
 • Çevre ve Yerel Yönetimler
 • Atık Yönetimi

Sempozyum Programı

Tarih Program
18 Temmuz 2019 – Kayıt
– Açılış Töreni
– ISBS 2019 (IV. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu) Oturumları
– NTSS 2019 (Kuzey Teksas Sürdürülebilirlik Gösterisi) Oturumları
– Sergiler
– Resepsiyon
19 Temmuz 2019  – ISBS 2019 (IV. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu) Oturumları
– Öğrenci Tasarım Sergisi
– ISBS2019 Kapanış Paneli
– Gala Yemeği
20 Temmuz 2019  Gezi Programı
– Modern Kent Turu
– Dallas Mimarlık Merkezi Sergisi
– Perot Doğa ve Bilim Müzesi
– Tarihi Kent Turu (Fort Worth Stockyards)
– Üzüm Bağları Turu (Grapevine Winery)
– Grapevine Gölü Tekne Partisi
Bülten Aboneliğinizi Aktifleştirin

Güncel makaleler, sektörel haberler ve ücretsiz etkinlikler için mail listemize abone olun.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir